Umowy

Naturalna elastyczność prawa kontraktów służy nam do budowania zaufania pomiędzy uczestnikami obrotu prawnego. Projektowane przez nas umowy zabezpieczają interesy naszych Klientów. W tym zakresie sporządzamy projekty umów zawieranych zarówno w obrocie gospodarczym, jak też przez podmioty prywatne, nie prowadzące profesjonalnej działalności zarobkowej. Uczestniczymy w negocjacjach treści umów w trosce o prawne bezpieczeństwo naszych Klientów, opiniujemy projekty umów i monitorujemy sposób realizacji kontraktów już zawartych, a także uczestniczymy w mediacjach pomiędzy stronami umów w przypadku sporów związanych z realizacją ich postanowień.